کاریکلماتور
کاریکلماتور

کاریکلماتور

کاریکلماتورهای من ֍ به سراغ کودک درونم رفتم، خودش را به خواب زده بود. ֍ دستم به دامان خدا نمی‌رسد، کاش قدم بلندتر بود. ֍پیرمرد

ادامه مطلب »