آبان ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
نوشته‌های من

نوشته‌های من

کلمه‌ها چه می‌کنند بی حوصلگی معترض است و بی‌شکیبی نقاد. سکوت باوقار است و آشفتگی بی‌قرار. عفوها پر از بزرگی‌اند و کینه‌ها توخالی. باورها نخ

ادامه مطلب »
داستانک‌ها

داستانک( تصادف)

  تصادف شب شهر را قرق کرده بود. چراغ‌های خانه‌ها از بیرون شهر چشمک‌زن به‌نظر می‌رسید. ماشین با نفسی تند و نوری عریان ظلمت جاده

ادامه مطلب »
داستانک‌ها

داستانک(انار)

  انار باغ انار پر از عبور است. کارگرانی که در حال شاخه‌تکانی‌اند. اینجا پر است از دختران پا به ماه انار، که پیاده می‌شوند

ادامه مطلب »