اسفند ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
مقالات

مقاله(از خیش تا خویش)

از خیش تا خویش زندگی پرتویی از یک خلسه‌ی عمیق است. اساس فراز و فرودهای زندگی، اثاث‌های زشت و زیبایی نیست که ستاندیم. رسیدن به

ادامه مطلب »
مقالات

مقاله(افسانه مادر)

افسانه مادر می‌شنیدم که می‌خواند: سرمو بگیر تو دامنت قربون بوی پیرهنت دنیا رو می‌خواستی برام عمرتو گذاشتی به‌پام و من با خود اندیشیدم: ماندگارترین

ادامه مطلب »
مقالات

مقاله(دلقک)

دلقک هرچی سنگه مال پای لنگه. این رو دلقک به من فهماند. همانی که با درآوردن شکلک و زمین خوردن‌های بی‌موردش خنده را بر لبانم

ادامه مطلب »
خاطرات

خاطره(روایت یک عشق)

عشق از زبان دیگری عجله داشتم. هنگام عبور از خیابان ماشینی ندیدم. با شتاب در حال عبور بودم که ناگهان صدای جیغ ترمز ماشین را

ادامه مطلب »