یادداشت روز
یادداشت روز

زباله‌گرد

کاش کودکی زباله‌گرد نبودم کاش نمی‌خواستم زودتر از طلوع خورشید از خواب بیدار شوم. کاش وسیله‌ کارم کیسه‌ای کثیف و بدبو نبود. کاش وقتی سرم

ادامه مطلب »