مقالات
مقالات

مقاله(از خیش تا خویش)

  از خیش تا خویش زندگی پرتویی از یک خلسه‌ی عمیق است. اساس فراز و فرودهای زندگی، اثاث‌های زشت و زیبایی نیست که ستاندیم. رسیدن

ادامه مطلب »
مقالات

مقاله(افسانه مادر)

  افسانه مادر می‌شنیدم که می‌خواند: سرمو بگیر تو دامنت قربون بوی پیرهنت دنیا رو می‌خواستی برام عمرتو گذاشتی به‌پام و من با خود اندیشیدم:

ادامه مطلب »
مقالات

مقاله(دلقک)

  دلقک هرچی سنگه مال پای لنگه. این رو دلقک به من فهماند. همانی که با درآوردن شکلک و زمین خوردن‌های بی‌موردش خنده را بر

ادامه مطلب »
مقالات

مقاله(پشت پیراهن نور)

  پشت پیراهن نور دست‌های کج و جیب‌های عمیق پریشان‌مان خواهد کرد. گلوهای گشاد و شکم‌های سیری‌ناپذیر عاصی‌مان خواهد کرد. چشم‌های ناپاک و تعرض‌های فاقد

ادامه مطلب »
مقالات

مقاله(تجربه زیرِِزمینی)

  تجربه زیرِزمینی برای انجام کاری اداری از خانه بیرون زدم. بهترین انتخاب برای رسیدن به مقصدم میدان هفتِ‌تیر، متروست. ارابه‌های آهنینی که آدم‌های زیادی

ادامه مطلب »
مقالات

مقاله(عشق و کتاب‌ها)

  عشق و کتاب‌ها در حال مرتب کردن کتاب‌های کتابخانه‌ام بودم که فکری ذهنم را به خود مشغول کرد. بیشتر رمان‌هایی که خوانده بودم همه

ادامه مطلب »
مقالات

مقاله(نام و نان)

      نام و نان جایی خواندم نام و نام‌خانوادگی برای هر فرد مهم است. آیا نان و نان‌خانوادگی اساسی‌تر نیست؟ اگر نام و

ادامه مطلب »